Supervision

 

Individuel supervision
Supervision af psykoterapi til psykoterapeuter og til psykologer med henblik på autorisation.
Supervision af psykosocialt arbejde, herunder f.eks. socialrådgivere, familiekonsulenter, hjemmehosser, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter etc.
Supervision kan have fokus på sagsarbejdet, hvor der arbejdes med hvordan en problemstilling eller en person kan forstås, og med hvad der kan gøres i den pågældende situation.
Supervision kan ligeledes have fokus på de personlige belastninger, der kan være ved at arbejde med andre mennesker. Denne form for supervision adskiller sig fra terapi ved, at supervision handler om de personlige reaktioner og belastninger, der opstår netop i forbindelse med eller som følge af konkrete arbejdsopgaver.
      Supervision i grupper
Det kan f.eks. være en personalegruppe på en pædagogisk institution, et tværfagligt behandlingsteam eller et læreteam på en sprogskole.

Ledelsessupervision
Ledelsessupervision omhandler de udfordringer, der kan være i at være leder og i at håndtere personaleansvar, og f.eks. at have det overordnede pædagogiske ansvar i en institution.
         

 


 


Psykologhuset Vejle I/S
Torvegade 18, 2. sal
DK-7100 Vejle
© 2018 by Psykologhuset Vejle I/S.
All rights reserved.
Programmeret og hosted af nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb